Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
motýl nádeje
 

MOTÝĽ NÁDEJE n.f.

Motýľ nádeje n.f. je názov neinvestičného fondu, ktorý patrí pod neziskovú organizáciu. Rozhodli sme sa ho založiť 16.01.2009. Podnetom pre jeho založenie bola vážna autonehoda 28 ročnej Dianky Šilonovej v USA, ktorá so sebou nesie ťažké následky telesného postihnutia. Zámer nášho fondu je dať nádej všetkým ľuďom so zdravotným telesným postihnutím s cieľom skvalitnenia, zlepšenia ich zdravotného stavu a zvýšenia ich celkovej kvality života.

Účel fondu:

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.

Zameriavame sa najmä na:

V mene postihnutých ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomocť a podporiť našu aktivitu


Motýľ nádeje n.f. je zapísaný v registri neinvestičných fondov pod IČO: 42166519
Odkaz na Výpis z registra neinvestičných fondov

Sídlo: Jasovská ulica 3/a, 851 07 Bratislava   e-mail: info@motylnadeje.sk
Webhosting sponzorovaný spoločnosťou WebSupport.skWebSupport.sk